کتابچه محصول

قاب شاسی شهید احمد مشلب

65,000 تومان

خرید تابلو مذهبی طرح شهدا عکس شهید احمد مشلب که تصوصری باکیفیت بالا از این شهید مدافع حرم است و میتوانید در منزل و یا اتاق شخصی تان روی قفسه کتاب ها ، تابلو برای روی میز و یا تابلو آویز با تصویر شهید احمد مشلب استفاده کنید.

جنس: تابلو هایی که در مبین چاپ تهیه میشوند از جنس کاغذ عکاسی و تخته MDF بسیار محکم و 8 میلیمتر هستند. همچنین چاپ با استفاده از بهترین دستگاه چاپ عکاسی و رنگ میباشد.

همراه با گارانتی تحویل صحیح و سالم محصول، پشتیبانی (09302306078)

 

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , ,
اطلاعات بیشتر

قاب شاسی شهید مصطفی صدرزاده

65,000 تومان

خرید تابلو مذهبی طرح شهدا عکس شهید مصطفی صدرزاده که تصوصری باکیفیت بالا از این شهید مدافع حرم است و میتوانید در منزل و یا اتاق شخصی تان روی قفسه کتاب ها ، تابلو برای روی میز و یا تابلو آویز با تصویر شهید مصطفی صدرزاده استفاده کنید.

جنس: تابلو هایی که در مبین چاپ تهیه میشوند از جنس کاغذ عکاسی و تخته MDF بسیار محکم و 8 میلیمتر هستند. همچنین چاپ با استفاده از بهترین دستگاه چاپ عکاسی و رنگ میباشد.

همراه با گارانتی تحویل صحیح و سالم محصول، پشتیبانی (09302306078)

 

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , ,
اطلاعات بیشتر

قاب شاسی شهید نادر مهدوی

65,000 تومان

خرید تابلو مذهبی طرح شهدا عکس شهید نادر مهدوی که تصوصری باکیفیت بالا از این شهید مدافع حرم است و میتوانید در منزل و یا اتاق شخصی تان روی قفسه کتاب ها ، تابلو برای روی میز و یا تابلو آویز با تصویر سردار شهید نادر مهدوی استفاده کنید.

جنس: تابلو هایی که در مبین چاپ تهیه میشوند از جنس کاغذ عکاسی و تخته MDF بسیار محکم و 8 میلیمتر هستند. همچنین چاپ با استفاده از بهترین دستگاه چاپ عکاسی و رنگ میباشد.

همراه با گارانتی تحویل صحیح و سالم محصول، پشتیبانی (09302306078)

 

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , ,
اطلاعات بیشتر

قاب شاسی شهید همت

65,000 تومان

خرید تابلو مذهبی طرح شهدا عکس شهید همت که تصوصری باکیفیت بالا از این شهید مدافع حرم است و میتوانید در منزل و یا اتاق شخصی تان روی قفسه کتاب ها ، تابلو برای روی میز و یا تابلو آویز با تصویر شهید حاج محمد ابراهیم همت استفاده کنید.

جنس: تابلو هایی که در مبین چاپ تهیه میشوند از جنس کاغذ عکاسی و تخته MDF بسیار محکم و 8 میلیمتر هستند. همچنین چاپ با استفاده از بهترین دستگاه چاپ عکاسی و رنگ میباشد.

همراه با گارانتی تحویل صحیح و سالم محصول، پشتیبانی (09302306078)

 

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , ,
اطلاعات بیشتر

قاب شاسی شهید صیاد شیرازی

65,000 تومان

خرید تابلو مذهبی طرح شهدا عکس شهید صیاد شیرازی که تصوصری باکیفیت بالا از این شهید مدافع حرم است و میتوانید در منزل و یا اتاق شخصی تان روی قفسه کتاب ها ، تابلو برای روی میز و یا تابلو آویز با تصویر شهید علی صیاد شیرازی استفاده کنید.

جنس: تابلو هایی که در مبین چاپ تهیه میشوند از جنس کاغذ عکاسی و تخته MDF بسیار محکم و 8 میلیمتر هستند. همچنین چاپ با استفاده از بهترین دستگاه چاپ عکاسی و رنگ میباشد.

همراه با گارانتی تحویل صحیح و سالم محصول، پشتیبانی (09302306078)

 

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , ,
اطلاعات بیشتر

قاب شاسی شهید روح الله قربانی

65,000 تومان

خرید تابلو مذهبی طرح شهدا عکس شهید روح الله قربانی که تصوصری باکیفیت بالا از این شهید مدافع حرم است و میتوانید در منزل و یا اتاق شخصی تان روی قفسه کتاب ها ، تابلو برای روی میز و یا تابلو آویز با تصویر شهید قربانی استفاده کنید.

جنس: تابلو هایی که در مبین چاپ تهیه میشوند از جنس کاغذ عکاسی و تخته MDF بسیار محکم و 8 میلیمتر هستند. همچنین چاپ با استفاده از بهترین دستگاه چاپ عکاسی و رنگ میباشد.

همراه با گارانتی تحویل صحیح و سالم محصول، پشتیبانی (09302306078)

 

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , ,
اطلاعات بیشتر

قاب شاسی نقاشی شهید صیاد شیرازی

65,000 تومان

خرید تابلو مذهبی طرح شهدا عکس شهید صیاد شیرازی که تصوصری باکیفیت بالا از این شهید مدافع حرم است و میتوانید در منزل و یا اتاق شخصی تان روی قفسه کتاب ها ، تابلو برای روی میز و یا تابلو آویز با تصویر شهید شیرازی استفاده کنید.

جنس: تابلو هایی که در مبین چاپ تهیه میشوند از جنس کاغذ عکاسی و تخته MDF بسیار محکم و 8 میلیمتر هستند. همچنین چاپ با استفاده از بهترین دستگاه چاپ عکاسی و رنگ میباشد.

همراه با گارانتی تحویل صحیح و سالم محصول، پشتیبانی (09302306078)

 

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , ,
اطلاعات بیشتر

قاب شاسی شهید مجید قربانخانی

65,000 تومان

خرید تابلو مذهبی طرح شهدا عکس شهید مجید قربانخانی که تصوصری باکیفیت بالا از این شهید مدافع حرم است و میتوانید در منزل و یا اتاق شخصی تان روی قفسه کتاب ها ، تابلو برای روی میز و یا تابلو آویز با تصویر شهید قربانخانی استفاده کنید.

جنس: تابلو هایی که در مبین چاپ تهیه میشوند از جنس کاغذ عکاسی و تخته MDF بسیار محکم و 8 میلیمتر هستند. همچنین چاپ با استفاده از بهترین دستگاه چاپ عکاسی و رنگ میباشد.

همراه با گارانتی تحویل صحیح و سالم محصول، پشتیبانی (09302306078)

 

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , ,
اطلاعات بیشتر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.